Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Rzędowicach im. Bartosza Głowackiego

Projekty

 


​PROGRAM RZĄDOWY PT.,, AKTYWNA TABLICA"

 

Nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktyry i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologi informacyjno - komunikacyjnych pt. ,,AKTYWNA TABLICA'. W ramach programu Rządowego szkoła otrzymała  wspwrcie finansowe na zakup dwóch interaktywnych monitorów dotykowych. Mamy nadzieję, że podjęte działania pozytywnie wpłyną na poprawę efektów kształcenia w naszej placówce.

Głównym celem Rządowego programu pt. Aktywna Tablica" jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania TIK oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do Internetu pozwalają  na takie działania i tworzą warunki do zmiany w sposobach nauczania. Zakupione monitory są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają , że lekcje są ciekawsze, wzrasta  też motywacja uczniów do nauki.

Wyposażenie sal w nowoczesne pomoce pozwoliło na zmianę sposobu nauczania  przez wykorzystanie nowych żródeł informacji m.in. z zasobów internetowych, wprowadzenie ćwiczeń interaktywnych, prezentacji multimedialnych, możliwości prezentacji w formie multimedialnej , różnorodnych doświadczeń czy filmów edukacyjnych. Nauczyciele mają możliwość wykorzystania na zajęciach ePodręczników czy eĆwiczeń a także posiadanych przez szkołę zasobów multimedialnych tj. programów dydaktycznych, filmów,muzyki. 

Nowoczesna technologia pozwoliła również uczniom i nauczycielom na realizację programów przez Internet.Uczniowie zyskali większe możliwości rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

 

Scenariusze:

 

 

 

Ogólnopolska kampania edukacyjno -profilaktyczna

,,Bądźmy poszukiwaczami autorytetów”

Od listopada 2018 r. do stycznia 2019r trwała ogólnopolska kampania edukacyjno- profilaktyczna „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”. Do stycznia 2019 r. wzięli w niej udział dzieci,  rodzice  i  nauczyciele w naszej szkole . W ramach kampanii, współfinansowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, prowadzone były zajęcia dla dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych i  ich rodziców oraz nauczycieli. Celem kampanii było rozpoczęcie dyskusji o potrzebie autorytetów w naszym życiu, szczególnie w wychowaniu i profilaktyce, wzbudzenie refleksji rodziców i nauczycieli nad swoimi relacjami z dziećmi oraz nauczenie młodych ludzi, czym różni się autorytet od idola czy celebryty.

Twórcy kampanii  „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” wychodzą z założenia, że głównymi przyczynami podejmowania zachowań ryzykownych (także antyspołecznych) jest brak autorytetów w życiu młodzieży oraz niewłaściwe postawy wychowawcze rodziców i nauczycieli. Pierwsze polegają na nadmiernym i nieadekwatnym kontrolowaniu dzieci, karaniu ich za najmniejsze przewinienia, albo dla zasady „kara musi być”. Autorytarni rodzice bywają agresywni, często krzyczą na dzieci, zbytnio je dyscyplinują, nie słuchają ich, czasami zastraszają, stosują przemoc fizyczną i (lub) psychiczną, dlatego ich dzieci żyją w lęku, boją się wielu rzeczy, ludzi, niechętnie podejmują inicjatywy, mogą być agresywne, robić krzywdę innym dzieciom, zwierzętom albo nawet sobie. Mogą w kontaktach z ludźmi przejawiać takie zachowania jak ich rodzice-tyrani, albo stawiać się w roli ofiary nawet wtedy, kiedy są winne. Takie postawy stają się przyczyną łamania prawa. Czasami dzieci te są bardzo dobrymi uczniami, ale zachowują się albo zbyt ekspansywnie i agresywnie albo jak przysłowiowe „myszy pod miotłą”. 

Permisywni rodzice z kolei dają dziecku zbyt wiele swobody, nie wyznaczają granic i zasad, nie kontrolują dziecka tam gdzie jest to potrzebne, przez co nie zapewniają dziecku poczucia bezpieczeństwa. Uważają, że dziecko samo ma o sobie decydować, nie wolno go niczym stresować ani wnikać w jego sprawy. Takie „bezstresowo” wychowane dzieci mogą mieć tendencję do przyjmowania roszczeniowej postawy, poczucia, że wszystko im się należy, a to w konsekwencji może skłaniać ich do zachowań problemowych, nawet wykroczeń i przestępstw (np. kradzieży).

Dlatego w kampanii „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” promowana jest postawa autorytetu, mistrza, czyli osoby, która za pomocą wrodzonego i wyuczonego arsenału cech i umiejętności sprawia, że drugi człowiek odnajduje swoją mądrość, pełnię zdrowia psychicznego oraz życia społecznego i moralno-duchowego. Dzieci uczą się jak rozpoznać, ocenić kto jest autorytetem, jakie autorytet ma właściwości i w jaki sposób kształtować w sobie cechy mistrza. Dorośli z kolei poznają trzy rodzaje relacji wychowawczych i rozmawiają o tym, jak rozpoznawać i wspierać potencjały młodych ludzi.

 Odbiór zajęć w szkole był bardzo pozytywny. Niewątpliwie do sukcesu przyczyniły się narzędzia w postaci filmów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych oraz układanki karcianej, wokół których można przeprowadzić warsztaty z wykorzystaniem metody burzy mózgów oraz dyskusji, która prowadzi do żywego zainteresowania tematyką kampanii.  Można stąd wnioskować, że scenariusze zajęć są czytelne, uporządkowane, dobrze przygotowane, a narzędzia i pozostałe materiały uzyskały szeroką aprobatę. Realizatorzy zajęć otrzymali krótkie i jasno opisane instrukcje oraz propozycje merytorycznych źródeł, spójnych z całością przekazu kampanii. 

Opublikowano wiele wyników badań na temat tego, co jest, a co nie jest skuteczne w wychowaniu i profilaktyce oraz w przeciwdziałaniu zagrożeniom społecznym. Odpowiedź na to pytanie jest z jednej strony bardzo trudna, bo wynika z założenia, że nie jesteśmy w stanie do końca przewiedzieć ludzkich zachowań. Z drugiej strony wiemy, że każdy człowiek ma naturalną skłonność do naśladowania innych ludzi, jest istotą społeczną, ale też duchową, aksjologiczną, potrzebującą granic, norm, wartości i kierującą się normami i wartościami. Te zaś kształtujemy w sobie przede wszystkim w relacjach z ludźmi. Dobrze, jeśli są to ludzie mądrzy, doświadczeni, odpowiedzialni, odważni i uczciwi, którym zależy na dobru drugiego człowieka. Dlatego najbardziej skuteczne w wychowaniu jest opieranie się na wartościowych relacjach. Relacjach z autorytetami i mistrzami.

 

,,Wiedzą i aktywnością zdobywamy świat"

 

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu.Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiegona lata 2014-2020.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 24.06.2018, 22:33

Załącznik

Utworzono dnia 24.06.2018, 22:33

Załącznik

Utworzono dnia 24.06.2018, 22:32

Załącznik

Utworzono dnia 15.06.2018, 16:25

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1